DORADZTWO MATERIAŁOWE I TECHNICZNE

dr inż. Krzysztof Krzysztofowicz

(członek Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego)

tel.: 0602 259 171, tel/fax.: (058) 347-17-01

Poczta elektroniczna

 

OFERUJEMY

ð   doradztwo w zakresie doboru materiałów oraz obróbki cieplnej

ð   weryfikacja technologii z punktu widzenia zastosowanych materiałów

ð   tłumaczenia techniczne

ð   obsługa certyfikacji ISO 9000

ð   opracowanie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń

ð   ekspertyzy określające przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń

ð   wyszukiwanie krajowych odpowiedników stali i stopów zagranicznych

ð   przeglądy wymagań normalizacyjnych w oparciu o normy krajowe i zagraniczne

ð   opracowywanie technologii procesów obróbki cieplnej

ð   identyfikację materiałów konstrukcyjnych

ð   analizy chemiczne stopów żelaza

ð   badania właściwości mechanicznych

ð   pomiary twardości

ð   wykonywanie badań metalograficznych

ð   prace projektowe i obliczeniowe z zakresu budowy maszyn

ð   szkolenia

ð   oprogramowanie specjalistyczne

ð   usługi marketingowe i przedstawicielskie